12 d’octubre 2008

uncentdosinoranta


El xarol lluu amb dues us, mentres uns ulls brillen amb dues elas.